Objavljeno: 17. 11. 2021. , Ažurirano: 17. 11. 2021.


Udruženje tehničkog projektiranja HGK organizira za svoje članice i članove online edukaciju o poslovnom nastupu i utjecajnoj komunikaciji, u ponedjeljak, 29. studenoga, u 12 sati. Edukacija će trajati četiri školska sata

Cilj je ove edukacije detaljnije upoznati mogućnosti bolje komunikacije koja je neizbježni dio poslovne svakodnevice. Uz nekoliko smjernica cilj je steći potrebne vještine, sebe predstavili u pozitivnom kontekstu i naposljetku vodili kvalitetnu verbalnu i neverbalnu konverzaciju u poslovnom okruženju

Nakon ispitivanja potreba tvrtki s područja tehničkog projektiranja organiziramo edukaciju s ciljem:

 • fokusiranja na postizanje učinkovite i funkcionalne poslovne komunikacije s različitim dionicima;
 • osnaživanje i unaprjeđenje poslovnog nastupa u svrhu učinkovitog prijenosa poruka, građenja odnosa s raznim dionicima i jačanja osobnog ugleda;
 • polaznik usavršava proces predstavljanje sebe, svoje stručnosti i organizacije, pred različitim dionicima kako bi ojačao svoju prepoznatljivosti i utjecajnost;
 • usvajanje kumunikacijske metode za uspješniju suradnju s dionicima i poslovnim partnerima;
 • usvajanje metoda i tehnika za konstruktivno organiziranje i provedbu poslovnih sastanaka.

Metodologija edukacije:

 • predavanje s praktičnim dijelovima;
 • trajanje  četiri školska sata;
 • postavljanje teorijskih okvira kako bi se obrazložili komunikacijski alati i tehnike;
 • analiza primjera iz prakse polaznika;
 • grupne vježbe, vježbe u paru i individualne vježbe;
 • konkretne smjernice za primjenu novih komunikacijskih alata i tehnika.

+ tips and tricks za primjenu novih alata i tehnika poslovnog nastupa i utjecajne komunikacije.


Sadržaj:

 • razvijanje samopouzdanja i dominantnog glasa u poslovnom nastupu;
 • izbjegavanje najčešćih pogrešaka u poslovnom nastupu;
 • učinkovito upravljanje verbalnim, glasovnim i neverbalnim elementima u prijenosu poruka;
 • postizanje jasnoće i određenosti u prenošenju poruka sugovorniku;
 • alati za vođenje i usmjeravanja razgovora;
 • načini stvaranje konstruktivne atmosfere i prisutnosti u razgovoru;
 • kako stručni sadržaj učiniti jasnim, zanimljivim i pamtljivim;
 • storytelling princip objašnjavanja stručnog sadržaja;
 • učinkovito definiranje, formuliranje i komuniciranje ključnih poruke;
 • tehnika profiliranja sugovornika/publike;
 • načini privlačenja i zadržavanja pažnje sugovornika/publike;
 • metode prilagodbe sadržaja i izvedbe sugovorniku/publici;
 • načini postizanja razumijevanja i konstruktivne komunikacije sa sugovornikom;
 • win-win metoda postizanja dogovora.

Za edukaciju se prijavite ispunjanjavem obrasca u nastavku teksta. Prijavljenima ćemo pravovremeno poslati pristupne podatke. 

 

Izvor: Pixabay