Objavljeno: 04. 10. 2019. , Ažurirano: 04. 10. 2019.

Hrvatska gospodarska komora na temelju članka 82. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 41/2018) i članka 8. Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta („Narodne novine“ 57/2018), objavljuje Poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2020. godinu.

Prijevoznici koji imaju licenciju Zajednice za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta, dužni su dostaviti uredno popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2020. godinu od 1. do 15. listopada.

Zahtjev se podnosi u Županijsku komoru prema sjedištu registracije poslovnog subjekta. Uz zahtjev je potrebno priložiti i uredno popunjen obrazac Popis zaposlenih vozača 2020.

Obrazac Zahtjeva za dodjelu dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2020. godinu i obrazac Popis zaposlenih vozača 2020. dostupni su u pratećim dokumentima koji se nalaze na webu Sektora za promet i veze.