Vrijeme održavanja: 23.10.2019.

Objavljeno: 24. 10. 2019. , Ažurirano: 24. 10. 2019.

U ŽK Bjelovar u srijedu, 23. listopada, Ivan Čevizović održao je seminar o izmjenama poreznih propisa i pripremama za završni račun.

Seminar je organiziran u suradnji s Udruženjem računovođa HGK i okupio je veliki broj zainteresiranih poduzetnika. Karla Milinović, tajnica Udruženja računovođa HGK je na početku seminara upoznala prisutne sa svrhom i radom Udruženja, posebno naglasivši uslugu besplatnoga poreznog savjetovanja koje HGK nudi svojim članicama.

Također, prisutni su mogli saznati sve potrebno o novim načinima obračuna neoporezivih iznosa za obrok radnika, o troškovima smještaja radnika, iznosima dnevnica u tuzemstvu i drugim poreznim aktulanostima, kao i o novostima u priprei završnog računa i prijavi poreza na dobit.