Gospodarsko vijeće


Na konstituirajućoj sjednici Gospodarskoga vijeća Županijske komore Bjelovar od 17. ožujka 2016. godine za predsjednika izabran je JAKOV ĆORIĆ, dr.vet.med., član Uprave "Gala"" d.o.o. Bjelovar, a za zamjenika DRAGAN MARINOVIĆ, dipl.ing. prometa direktor "Čazmatrans-Nova" d.o.o. Čazma.

Članovi Gospodarskog vijeća ŽK Bjelovar:

 • "Bilofarm" d.o.o.  Orovac, VALERIJA BUTKOVIĆ
 • "Ceste" d.d. Bjelovar, STJEPAN BOGOVIĆ
 • "Čazmatrans-Nova" d.o.o. Čazma, DRAGAN MARINOVIĆ
 • "Danko promet" d.o.o. Nova Rača; DANKO POPOVIĆ
 •  Daruvarske toplice Daruvar Specijalna bolnica, MIRA ZAKORA
 • "Gala" d.o.o. Bjelovar, JAKOV ĆORIĆ
 • "Iveta" d.o.o. Bjelovar, SNJEŽANA PEČEK
 • "Koestlin" d.d. Bjelovar, KREŠIMIR PAJIĆ
 • "Komunalac" d.o.o. Bjelovar, IVAN IVANČIĆ
 • "MPD" d.d. Daruvar, JOZE DROPULIĆ
 • "Novi stan" d.o.o. Garešnica, DRAGUTIN KOSTANJŠEK
 • "BBS"d.o.o. Bjelovar, SULEJMAN BEGIĆ
 • "Prima commerce" d.o.o. Bjelovar, RENATO RADIĆ
 • "Sirovina Bjelovar" d.o.o. Bjelovar, LUKA ILIČIĆ
 • "Zdenka-mliječni prozvodi" d.o.o. Veliki Zdenci, ŽELJKO GATJAL