Objavljeno: 20. 09. 2017. , Ažurirano: 20. 12. 2018.

Županijska komora Bjelovar je uz vodećeg partnera Županijsku komoru Varaždin započela 1. kolovoza provedbu projekta DUO PACK, čije je financiranje odobreno u sklopu prvog natječaja Interreg V-A Programa Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Uz Županijske komore Bjelovar i Varaždin, partneri su projekta dvije regionalne komore iz Mađarske – Trgovinska i industrijska komora županije Zala i Trgovinska i industrijska komora županije Somogy. Projekt traje 16 mjeseci, s proračunom od 100.113,00 eura.

 

ŽK Varaždin i ŽK Bjelovar prenose mađarska iskustva u dualnom obrazovanju

Konferencija Praktičan pristup stvarnom znanju koja je službeno označila početak EU projekta DUO PACK održala se 12. rujna u Kaposváru (Mađarska).

Osnova za prijavu projekta postojeći je sustav hrvatskoga strukovnog obrazovanja s teorijom i praksom koja se dijelom provodi u školama, obrtima i poduzećima i koja, uz pozitivne iznimke, ne zadovoljava sadašnje potrebe tržišta rada i ne izlazi u susret mladima, naročito u dijelu Hrvatske koji je izrazito proizvodno orijentiran. U Mađarskoj gospodarske komore imaju ključnu ulogu u provedbi dualnog sustava obrazovanja te učenicima osiguravaju kvalitetna mjesta za naukovanje u mađarskim poduzećima. 

Budući da hrvatski obrazovni sustav ne uključuje komore u sustav dualnog obrazovanja, ovim se projektom žele objema hrvatskim županijama prenijeti mađarska iskustva i predstaviti programi rada i izobrazbe odabranih profesija te pokušati prenijeti takva iskustva u komore u pograničnom području. Razmjena već provjereno dobre prakse postavit će osnovu za sagledavanje, budući razvoj i uvođenje novih načina rada u školama, a Komori dati mogućnost za jasno pozicioniranje, posredovanje i bolje korištenje potencijala među sudionicima dualnog obrazovanja.

Opći je cilj projekta bolje iskoristiti potencijal za učenje, temeljeno na radu u prekograničnom području, dok je poseban cilj podići svijest sudionika o važnosti stjecanja stručnih kompetencija i fleksibilnost učenja na radu te njihovo usklađivanje s potrebama gospodarstva.

U nadolazećim aktivnostima predstavnici komora, nastavno osoblje i donositelji odluka u području obrazovanja sudjelovat će na brojnim stručnim događajima – sajmovima poslova, okruglim stolovima, studijskim putovanjima i konferencijama, uz sudjelovanje mađarskih i hrvatskih stručnjaka iz područja srednjega strukovnog obrazovanja te će zajednički pridonijeti izradi finalne studije kao kompilacije prijedloga i pozitivnih mišljenja s preporukama za što bolju iskoristivosti potencijala za učenje, temeljeno na radu u prekograničnom području.

 

Održana radionica u sklopu projekta DUO PACK o iskustvu mađarskih stručnjaka u provedbi dualnog obrazovanja

U skladu s planom provođenja aktivnosti projekta DUO PACK (ID: HUHR/1601/4.1.2/0032) kojeg provodi ŽK Bjelovar i ŽK Varaždin, u ŽK Bjelovar je 13. ožujka održana radionica na temu Iskustva mađarskih stručnjaka u provedbi dualnog obrazovanja. Tom je prilikom Damir Zvonar iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih govorio o srednjem strukovnom obrazovanju u Hrvatskoj s osvrtom na specifičnosti gospodarskog profila Bjelovarsko-bilogorske županije. Renata Jakić je ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Bjelovar govorila o profesionalnom usmjeravanju u HZZ-u, alatima obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti.

Radionica  se održala u okviru projektne aktivnosti 4. Prijenos znanja; Razmjena najbolje prakse; Umrežavanje, a okupila je  lokalne dionika – predstavnike srednjih strukovnih škola (profesora, ravnatelja) te predstavnike ŽK Bjelovar i ostale dionike zainteresirane za provedbu i unaprijeđenje srednjega strukovnog obrazovanja.

Cilj radionice je bio stjecanje novih specifičnih znanja vezanih uz metodologiju provođenja strukovnog osposobljavanja u Mađarskoj, odnosno, Hrvatskoj te poticanje i jačanje gospodarske i prekogranične teritorijalne aktivnosti i suradnje s naglaskom na poboljšanje komunikacije između obrazovnih institucija i ključnih dionika projekta – komora kroz korištenje mogućnosti daljnjeg umrežavanja i suradnje u području strukovnog obrazovanja. Mađarski stručnjaci su istaknuli ulogu gospodarske komore i industrije u strukovnom osposobljavanju te naveli djelatnosti Centara za profesionalno osposobljavanje i izazove vođenja karijere, odnosno kako to funkcionira u Mađarskoj.

 

U ŽK Bjelovar održana druga radionica o vaćnosti naukovanja s društvenog i gospodarskog aspekta u sklopu projekta DUO PACK

U ŽK Bjelovar u četvrtak 20. rujna 2018. g. održana je druga radionica u sklopu provedbe projektnih aktivnosti 4. Prijenos znanja; Razmjena najbolje prakse projekta DUO PACK. Projekt DUO PACK ŽK Bjelovar provodi od 1. kolovoza 2017.g. u suradnji  s mađarskim trgovinskim i industrijskim komorama Zala i Somogy te ŽK Varaždin kao glavnim partnerom, a projekat je sufinanciran sredstvima EU putem Programa prekogrančene suradnje Mađarska- Hrvatska.

Tema održane radionice bila je važnost naukovanja s društvenog i gospodarskog aspekta s ciljem ukazivanja na potrebu stjecanja stručnih kompetencija za strukovna zanimanja u poduzećima putem učenja temeljenog na radu.

U tu svrhu je Mirela Lekić, voditeljica Odjela za obrazovanje i razvoj potencijala Hrvatske obrtničke komore predstavila  Vodič za poslodavce za naukovanje kao pomoćno sredstvo svim poslodavcima koji prepoznaju nužnost i žele se uključiti u naukovanje i otovoriti vrata svojih radionica,salona i dr. učenicima kako bi stekli praktične vještine. Naime, nužnost je da se i poslodavci u što većoj mjeri uključe u strukovno obrazovanje jer se klasičnim učenjem u obrazovnim institcijama ne može stvoriti kadar koji u potpunosti odgovara potrebama tržišta rada.

Upravo o potrebama tržišta rada, odnosi o konkretnim iskustvima tvrtke koja prima učenike na naukovanje, govorio je Vjekoslav Kovačević iz tvrtke RŽV d.o.o Čakovec koja u dvije radionice smejštene u Čakovcu i Bjelovar prima učenike nanaukovanje iz različitih i traženih zanimanja. U svome izlaganju istaknuo je na važnost naukovanja s gledišta poslodavaca te je istaknuo činjenicu da se marljivi i talentirani budući radnici prepoznaju već nakon 10-ak dana provodenih u radionici na stručnoj nastavi i tvrtka takve učenike obično i zadržava na radnome mjestu nakon završenog obrazovanja.

Mađarska iskustva o oragnizaciji stručne prakse podjelila je Viktoria Bango-Rodek iz Trgovinske i industrijske županije Zala koja je istaknula da su i mađarski poslodavci trenutno suočeni s problemom nedostatne radne snage, no za razliku od Hrvatske kod njih je velika većina tvrtki uključena u strukovno obrazovanje, posjeduje potrebne licence i spremna je primati učenike na naukovanje.

o važnosti strukovnog obrazvanja u području zdravstva, govorila je Hajnalka Horvath direktorica Kolping centra za obrazovanje u podučju zdravstva i socijalne skrbi.

 

Održana konferencija „Stanje i reforma strukovnog obrazovanje- hrvatska i mađarska perspektiva“

U hotelu „Central“ u Bjelovaru u četvrtak 15. studenog 2018.g. održana je konferencija u sklopu provedbe projektnih aktivnosti projekta DUO PACK- praktični pristup konkretnom znanju“.

Tema konferencije bila je stanje strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj danas te njezina reforma, a svoje iskustva u provedbi i reformi strukovnog obrazovanja dali su i mađarski stručnjaci iz područja obrazovanja i naukovanja.

Mr.sc. Mirela Lekić je u uvodnome dijelu konferencije naglasila važnost naukovanja u poduzećima kao dijelom strukovnog obrazovanja i nužnosti da se poveća broj sati koje će djeca provoditi u učenju konkretnih vještina u relanom okruženju. Kako bi se pomoglo hrvatskim poslodavcima u licencirenju svojih poduzeća za primanje učenika na naukovanja, Hrvatska obratnička komora je izdala Vodič za poslodavce za naukovanje koji sadrži sve zakonske uvjete i druge informacije o naukovanju.

Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, iznio je inforamcije o stanju strukovnog obrazovanja danas i smjerovima njezine reforme, naglasivši da trenutno u Hrvatskoj 12 škola provodi eksperimentalni kurikulum za strukovna zanimanja.

Svoje viđenje strukovnog obrazovanja iznijeli su i ravnatelji dviju strukovnih škola, Dalibor Vukalović, ravnatelj Prehrambene i ugostiteljske škole iz Bjelovara i  Nataša Vibiral, ravnateljica Komercijalne i trgovačke škole iz Bjelovara.

U drugome dijelu konferenciji svoja iskustva podijeli su i mađarski stručnjaci iz područja strukovnog obrazovanja i naukovanja.

Mr.sc. Janos Kard, zamjenik direktor Centra za strukovno obrazovanje u Kaposvaru upoznao je nazočne s mađarskim sustavom strukovnog obrazovanja te koji je u bitnome razlikuje od Hrvatskog, a jedna od karakersitika je i postojanje strukovnih gimnazija koje hrvatski obrazovni sustav ne poznaje.

Svoja iskustva o naukovanju i primanju učenika na naukovanja iznijeli su Szablcs Ottmájer, glavni kuhar restorana Sandor i Tamas Büttner, osnivač i izvršni direktor tvrtke Büttner Kft. koja prosječno godišnje prima na naukovanje 89 učenika iz različitih tehničkih zanimanja.

O načinu provedbe nakovanja na dijelu jezera Balaton koji pripada regiji Somogy, govorio je Loránt Szamosi, direktor Centra za strukovno obrazovanje u Siofoku. Jezero Balaton je izrazito turistički orijentiran te je razumljivo da u tome dijelu postoji veliki interes učenika  za turistička i ugostiteljska zanimanja.