Županije-velike gospodarske razlike na malom prostoru

HGK
Analizom 'Županije – velike gospodarske razlike na malom prostoru' nastojali smo prikazati gospodarske razlike koje postoje među hrvatskim županijama.

Za prikazivanje gospodarskih razlika županija koristili smo se glavnim makroekonomskim pokazateljima kao što su BDP, zaposlenost, nezaposlenost, plaće i financijski podaci poslovanja poduzetnika. Kod nekih pokazatelja, poput BDP-a i zaposlenosti, uočljiv je visoki stupanj koncentracije županija. Drugim riječima, svega tri županije obuhvaćaju 50% BDP-a RH i gotovo 50% zaposlenih. U svrhu prikazivanja gospodarskih razlika napravljen je i HGK indeks gospodarske snage županija koji se računa kao zbroj ponderiranih odabranih ekonomskih pokazatelja u trogodišnjim prosjecima te demografske projekcije, a moguće ga je mijenjati na godišnjoj bazi. Tim se indeksom pozicionira županije u odnosu jedne prema drugima, a izražen je kao odnos prema prosjeku Republike Hrvatske. Međusobno pozicioniranje županija po gospodarskoj snazi pridonosi aktiviranju razvojnih resursa pojedine županije.

Za ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave postoji Indeks razvijenosti koji je napravilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pri čemu se „postupak ocjenjivanja“ tj. promjena indeksa radi svakih pet godina. HGK indeks gospodarske snage i Indeks razvijenosti Ministarstva, pored vremenske dinamike promjene indeksa, znatno se razlikuju i prema pokazateljima koji su uzeti pri izradi indeksa.