Objavljeno: 12. 01. 2021. , Ažurirano: 12. 01. 2021.


Hrvatska je administrativno podijeljena na dvadeset županija i Grad Zagreb, što je istovremeno i statistička podjela na regije NUTS 3 razine. Te regije objedinjene su u višu statističku razinu tj. U dvije regije na NUTS 2 razini – Kontinentalnu Hrvatsku te Jadransku Hrvatsku i već prvi pogled na pojedine pokazatelje otkriva znatnu razliku među njima, kao i među županijama koje ih sačinjavaju. Postojanje znatnih regionalnih razlika je u velikoj mjeri očekivano i posljedica je primjerice zemljopisnog položaja, klimatskih uvjeta, tradicije, kulturoloških razlika, nacionalne strukture, te kvalitete regionalnih ekonomskih politika, ali te razlike pod utjecajem različitih čimbenika nisu stalne i mijenjaju se kroz vrijeme. Tako se na nacionalnoj razini puno govorilo o negativnim posljedicama Domovinskog rata, rastu gospodarstva nakon njega, globalnoj krizi i njezinim posljedicama za Hrvatsku, te pozitivnim efektima pristupanja Europskoj uniji na gospodarski oporavak, ali sve to nije imalo isti učinak na sve dijelove Hrvatske, odnosno županije. Tako se pojavila velika razlika u snazi gospodarstva pojedinih županija, odnosno tijekom godina su se neke županije gospodarski približile prosjeku RH, a neke udaljile od njega, što je utjecalo i na kretanje niza drugih socioekonomskih pokazatelja, poput dobro poznatog problema depopulacije određenih područja.

Stoga je prisutna potreba za kvalitetnom regionalnom statistikom koja može prikazati i objasniti opisana kretanja. Praćenje regionalne raznolikosti ili preciznije razine gospodarske razvijenosti dodatno je dobilo na važnosti posljednjih godina zbog kohezijske politike Europske unije i korištenja EU fondova, pri čemu ta razina s jedne strane određuje mogućnosti financiranja projekata tim fondovima, a s druge strane može se govoriti o uspješnosti korištenja fondova u poticanju regionalnog rasta.

Zbog svega toga je Hrvatska gospodarska komora i četvrtu godinu za redom izradila publikaciju “ŽUPANIJE – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali” kako bi omogućila uvid u regionalnu raznolikost Hrvatske, te prikazala trendove u kretanjima pojedinih pokazatelja na razini županija. Zbog toga su ovoj publikaciji prikupljeni, prikazani i uspoređeni svi najvažniji i relevantni socioekonomski pokazatelji na razini svake od županija, te su stavljeni u međusobne odnose, a po većem broju pokazatelja županije RH su uspoređene i s regijama drugih članica EU radi dobivanja šire slike njihovog stvarnog položaja.