U Županijskoj komori Sisak 23. studenoga održan je seminar Suvremeni materijali, tehnologije i menadžment u ljevarstvu. Organizatori seminara su Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani i Županijska komora Sisak.

Cilj je okupljanja sudionika seminara već jedanaestu godinu zaredom razmjena iskustava i znanja u ljevarstvu i srodnoj prerađivačkoj industriji. Skup je otvorila dekanica Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac govoreći o uspješnim poduzećima koja povezuju suvremene materijale, tehnologije i menadžment u ljevaonicama.

Direktor sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić održao je prezentaciju o industrijskoj proizvodnji, s naglaskom na relevantne pokazatelje industrijske proizvodnje u Republici Hrvatskoj te isticanje trendova i perspektiva u gospodarskom rastu s obzirom na inozemnu (robni izvoz) i domaću potražnju (osobna i državna potrošnja te investicije).

Sudionici su raspravljali o naprednim tehnologijama budućnosti u ljevaonicama s naglaskom na kalupne linije te suvremene koncepcije tehnoloških rješenja usklađene sa zahtjevima kupca/proizvođača odljevaka; o scenarijima u proizvodnji željeznih ljevova s naglaskom na industriju 4.0, s poveznicom virtualnog i realnog proizvodnog procesa te naglaskom na implementaciju Big Data u transparentnoj proizvodnji s boljom kontrolom procesa i anticipacijskim vođenjem; o menadžerskim vještinama, s naglaskom na tehničke kompetencije, posjedovanje znanja i vještina te specijalistička znanja povezana s upravljanjem organizacijom/poduzećem te prednostima primjene tehnologije 3D printanja od narudžbe do gotovog proizvoda s kontrolom kvalitete.