Objavljeno: 29. 01. 2016. , Ažurirano: 14. 09. 2016.

Vrijeme održavanja: 29.01.2016.


U Županijskoj komori Virovitica u petak, 29. siječnja, predstavnice Financijske agencije Ivana Marušić i Jadranka Nevajda održale su (u ime Hrvatskog SEPA foruma) drugu radionicu o SEPA pravilima za kreditni transfer i izravno terećenje.

U Županijskoj komori Virovitica u petak, 29. siječnja, predstavnice Financijske agencije Ivana Marušić i Jadranka Nevajda održale su (u ime Hrvatskog SEPA foruma) drugu radionicu o SEPA pravilima za kreditni transfer i izravno terećenje.

SEPA, jedinstveno područje plaćanja u eurima, je područje u kojem pravne i fizičke osobe zadaju i primaju plaćanja u eurima, unutar Europskoga gospodarskog prostora, pod jednakim osnovnim uvjetima, s jednakim pravima i obvezama, neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome je li riječ o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima.

Radionica je bila namijenjena svim poslovnim subjektima – izdavateljima računa i tijelima javne vlasti. Cilj radionice bio je upoznavanje sa SEPA projektom u Hrvatskoj i promjenama koje donosi.

Područje obuhvaća 34 države: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.
Pristupanjem Europskoj uniji krajnji rok migracije za platne transakcije u eurima na SEPA platne instrumente obvezujući je i za Hrvatsku.

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, budući da se bankovna zajednica uz potporu Hrvatske narodne banke odlučila da će provedbu nacionalnih transakcija i u kunama uskladiti sa SEPA pravilima i formatima.

Od 1. travnja ove godine uvodi se novi format zbrojnog naloga, a od 1. listopada izravno terećenje ostvarivat će se prema novim pravilima.

Radionici su prisustvovali predstavnici gospodarskih subjekata s područja Virovitičko-podravske županije te predstavnici lokalne i regionalne samouprave, a sudjelovanje na seminaru bilo je besplatno.