ŽK Split: Održana sjednica Strukovne grupe arhitekata

Vrijeme održavanja: 14.12.2016.

Strukovna grupa arhitekata ŽK Split, pod predsjedanjem predsjednika Damira Rake, održala je sjednicu u srijedu, 14. prosinca.

Poslovni tajnik strukovne grupe Mladen Buljan govorio je o gospodarskim kretanjima i izložio rezultate poslovanja u djelatnosti graditeljstva u RH, s osvrtom na Splitsko-dalmatinsku županiju. Posebno se osvrnuo na statističke pokazatelje u graditeljstvu, iz kojih je vidljivo da je situacija u hrvatskom građevinarstvu izrazito zabrinjavajuća zbog visokog pada ukupne gospodarske aktivnosti i izostanka potrebne razine investicija te činjenice da je na početku krize građevinski sektor bio predimenzioniran, a investicijski ciklusi su bili financirani inozemnim zaduživanjem. Tijekom prošle godine je ipak bila vidljiva stagnacija pada te potencijalni rast ukupne građevinske aktivnosti. Osvrnuo se i na broj završenih zgrada i stanova, gdje je u djelatnosti građevinarstva u 2015. godini u odnosu na pretkriznu 2008. godinu obujam građevinske aktivnosti smanjen za 47%. Sigurno je da će povratak na pretkrizne rezultate biti težak i iz demografskih razloga - očekivanja smanjene potražnje za novim stanovima. Ipak izlazak iz gospodarske krize pruža nadu u oporavak količine završenih zgrada i stanova, osobito u okolnostima mogućega korištenja sredstava iz europskih fondova.

Jadranka Kiš, viša stručna savjetnica u Sektoru za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo i poslovna tajnica Strukovnog udruženja arhitekata pri HGK, predstavila je najvažnije dosadašnje aktivnosti u strukovnom Udruženju i prijedloge rješenja problema sa sjednica Vijeća Udruženja arhitekata HGK te je naglasila što sve HGK poduzima kako bi se riješili postojeći problemi. Osvrnula se na zaključke s dosadašnjih sjednica Vijeća i na korake koji su poduzeti nakon njih, po pitanjima tematika poput Zakona o javnoj nabavi, Zakona o građenju te Zakona o prostornom uređenju. 

Predsjednik strukovne grupe Damir Rako osvrnuo se na problem prevelikog "paketa" dokumentacije za građevinsku dozvolu, korelaciju prostornog planiranja, uvjeta gradnje i tzv. kategorije suglasnosti susjeda. Naglasio je  nužnost mijenjanja Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju. U raspravi su sudjelovali i Željka Lukač, viša stručna suradnica u Sektoru za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, Neno Kezić iz tvrtke Arhipolis d. o. o. i Ivo Vojnović iz tvrtke Ured Vojnović d. o. o. (problematika u vezi sa zaštitom kulturnih dobara, pravo arheologa i konzervatora u odnosu na sve veću zaštitu prostora). 

Damir Rako zaključio je da u kreiranju aktivnosti u području arhitekture i urbanizma posebnu važnost ima uloga samih arhitekata čiji je trenutni status nezadovoljavajući zbog sadašnje usitnjenosti i razjedinjenosti te treba potaknuti ideju o boljoj organiziranosti i jedinstvu arhitekata iz svih udruga i organizacijskih oblika.

Kontakti

  • Mladen Buljan, dipl.oec. viši stručni suradnik Tel: +385 21 321 154 Email: mbuljan@hgk.hr