Vrijeme održavanja: 22.11.2017.

Objavljeno: 06. 11. 2017. , Ažurirano: 23. 11. 2017.

U Županijskoj komori Slavonski Brod Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) održala je 22. studenoga 32. Info dan. Radi što bolje informiranosti poduzetnika o kreditnim programima koje provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak, voditelj Područnog ureda za Slavoniju i Baranju – Sektora kreditiranja Boris Čagalj individualno je razgovarao s poduzetnicima zainteresiranima za uporabu HBOR-ovih programa.

Na Info danu su održani individualni sastanci s poduzetnicima koji su predstavili svoje potrebe. Većina poduzetnika zanimala se za financiranje novih projekta u malom i srednjem poduzetništvu. Osim investicijskih kredita, poduzetnike su zanimali i programi kreditiranja obrtnih sredstava te ulaganja u opremu.