Vrijeme održavanja: 29.10.2015.

Objavljeno: 29. 10. 2015. , Ažurirano: 30. 08. 2016.

U Županijskoj komori Sisak u četvrtak, 29. listopada, predstavnice Financijske agencije Irena Ivoš i Martina Meštrović, održale su, u ime Hrvatskog SEPA foruma, besplatnu SEPA radionicu za kreditni transfer i izravno terećenje.

Radionica je bila namijenjena svim poslovnim subjektima, malim i srednjim poduzetnicima, velikim trgovačkim društvima – izdavateljima računa, obrtnicima i tijelima javne vlasti (lokalna i regionalna samouprava). Cilj je radionice bio upoznavanje sa SEPA projektom u Hrvatskoj i promjenama koje SEPA donosi.

SEPA je jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro Payments Area) na kojemu potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji. Cilj je inicijative uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa. Područje obuhvaća 34 države, sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

Krajnji rok za uvođenje standarda za obavljane kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima propisan za države članice u kojima je službena valuta euro jest 1. veljače 2014., a za države članice koje nemaju euro kao valutu, pa i za Republiku Hrvatsku, jest 31. listopada 2016. godine.

Više informacija o SEPA projektu u Hrvatskoj možete pronaći na www.sepa.hr.