Vrijeme održavanja: 10.10.2017.

Objavljeno: 04. 10. 2017. , Ažurirano: 12. 10. 2017.

Županijska komora Sisak i Područni ured za Liku Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), organizirali su 10. listopada u ŽK Sisak besplatnu radionicu Sedam koraka do kredita, kojoj je prisustvovalo 16 poduzetnika.

Voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Liku, Draženka Draženović Kostelac upoznala je prisutne s najvažnijim koracima do korištenja kredita, poput dokumentacije koja se prilaže uz kreditni zahtjev, načina procjene kreditne sposobnosti poduzetnika, odabira izvora kreditiranja i kreditnih programa do suradnje s kreditorom. Također je predstavila HBOR-ove programe kreditiranja, s posebnim naglaskom na kreditiranje poduzetnika početnika, programe kreditiranja poduzetništva mladih te ženskog poduzetništva.

Cilj je radionice bio educiranje poduzetnika, kako početnika tako i iskusnijih, o proceduri traženja i odobrenja kredita, upoznavanje s procesom analize kreditnog zahtjeva te načinima korištenja kredita za financiranje poslovanja, rasta i razvoja.

Nakon radionice održan je Info dan HBOR-a. Tom su prilikom poduzetnici te sadašnji i potencijalni korisnici kreditnih programa s predstavnicom HBOR-a održali individualne poslovne razgovore o uvjetima HBOR-ova financiranja.

Radi upoznavanja poduzetnika s područja Sisačko-moslavačke županije s HBOR-ovim povoljnim uvjetima financiranja, u ŽK Sisak se svakoga drugog utorka u mjesecu održavaju HBOR-ovi info-dani te besplatne radionice za poduzetnike, već petu godinu zaredom. Naime, osnovna je zadaća HBOR-a potpora hrvatskom gospodarstvu putem financiranja obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva, financiranja infrastrukture, poticanja izvoza te potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva.

Tom je prilikom najavljen i idući HBOR-ov info dan, koji će se održati u utorak, 7. studenoga u 10 sati u ŽK Sisak. Zainteresirani za sudjelovanje na Info-danu mogu se prijaviti Dragoslavu Krnjaiću, na tele­fonski broj 044/524-117 ili na elektroničku adresu: dkrnjaic@hgk.hr.