Vrijeme održavanja: 30.10.2018.

Objavljeno: 18. 09. 2018. , Ažurirano: 08. 11. 2018.

U Županijskoj komori Sisak 30. listopada održana je radionica izobrazbe u sustavu javne nabave Ekonomski najpovoljnija ponuda i pravna zaštita.

Radionicu su, interaktivno i s razradom praktičnih primjera, održali Davor Mikac i Ivan Palčić, predstavnici Uprave za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Prisustvovali su predstavnici gospodarskih subjekata i institucija iz Sisačko-moslavačke županije.

Cilj je radionice bio upoznati polaznike sa zakonodavnim okvirom u javnoj nabavi kako bi se olakšala praktična primjena odredbi novog Zakona o javnoj nabavi te omogućila razmjena iskustava i kvalitetan dijalog s predstavnicima Ministarstva.

U prvom dijelu radionice sudionici su se upoznali s kriterijima odabira ekonomski najpovoljnije ponude, dok je u drugom dijelu bilo riječi o pravnoj zaštiti u sustavu javne nabave te primjerima iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Radionica je održana na temelju Sporazuma o suradnji Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Programi predstojećih jednodnevnih radionica redovnog usavršavanja u HGK u skladu su s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014), odobrila ih je Uprava za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te su objavljeni u Popisu programa usavršavanja, a polaznici stječu pravo na obnovu certifikata.