Vrijeme održavanja: 16.12.2016.

Objavljeno: 01. 12. 2016. , Ažurirano: 03. 02. 2017.

Društvo ekonomista, računovođa i financijskih djelatnika Sisak, u suradnji sa Županijskom komorom Sisak, organizira seminar o primjeni poreznih propisa i izmjenama u primjeni od 1. siječnja 2017. godine. Seminar će se održati u petak, 16. prosinca, u 9 sati i 30 minuta, u ŽK Sisak, Kranjčevićeva 16.

Na seminaru će se govoriti o porezu na dohodak, izmjenama propisa o oporezivanju dohotka, izmjenama Zakona o doprinosima, porezu na dodanu vrijednost (PDV) te izmjenama Zakona o PDV-u, zatim o pripremama za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za ovu godinu, a prema novom Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI-a. Bit će riječi i o prilagodbi kontnog plana novoj strukturi i sadržaju GFI-a, izmjenama Zakona o porezu na dobit te Zakona o računovodstvu.

Predavanje će održati savjetnici urednici časopisa Računovodstvo i financije iz Zagreba.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a prijaviti se možete putem prijavnice na elektroničku adresu kgrabovica@hgk.hr ili faks 044/521-531, najkasnije do 15. prosinca. Program seminara nalazi se u pratećim dokumentima.

Kontakt-osoba u Županijskoj komori Sisak jest Kristina Grabovica (telefon: 044/522-322, elektronička adresa: kgrabovica@hgk.hr).