Vrijeme održavanja: 16.12.2016.

Objavljeno: 16. 12. 2016. , Ažurirano: 22. 12. 2016.

Društvo ekonomista, računovo­đa i financijskih djelatnika Si­sak, u suradnji sa Županijskom komorom Sisak, organiziralo je seminar o primjeni poreznih propisa i izmjenama u primjeni od 1. siječnja 2017. godine. Se­minar je održan 16. prosinca u ŽK Sisak.

Na seminaru koji je okupio više od 130 računovodstvenih i finan­cijskih djelatnika s područja Sisač­ko-moslavačke županije, bilo je riječi o porezu na dohodak, o izmje­nama propisa o oporezivanju do­hotka, izmjenama Zakona o doprinosima, porezu na dodanu vrijednost (PDV) te o izmjenama Zakona o PDV-u, zatim o pripremama za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za ovu godinu, prema novom Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI-a. Bilo je riječi i o prilagodbi kontnog plana novoj strukturi i sadržaju GFI-a, izmjenama Zakona o porezu na dobit te o Zakona o računovodstvu.

Predavanje su održali Ivica Milčić, Kornelija Sirovica, Miljenka Cutvarić, savjetnici urednici časopisa Računovodstvo i financije iz Zagreba te glavni urednik časopisa, Danimir Gulin.