Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije u suradnji s HGK - Županijskom komorom Sisak i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizirala je radionicu na kojoj su predstavljeni financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj i Investicijski krediti za ruralni razvoj, koja je održana 3. prosinca u ŽK Sisak.

Predstavnice HAMAG BICRO-a Ines Ličina i Sanja Malec govorile su o financijskim instrumentima za ruralni razvoj. Uz dosadašnji način financiranja projekata bespovratnim sredstvima, pokrenut je i novi oblik financiranja ruralnog razvoja za financijski održive projekte kreditima i jamstvima. Svrha im je potaknuti i podržati rast i razvoj poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora, te se sredstva dodjeljuju za ulaganja u primarnu proizvodnju i preradu proizvoda, u dodatne (nepoljoprivredne) djelatnosti i šumarstvo.

Ovaj način financiranja uveden je radi rješavanja otežanog pristupa financiranju spomenutih sektora. Cijena kapitala je povoljnija, a zahtjevi su prema korisnicima financijskih instrumenata smanjeni jer ima manje instrumenata osiguranja i obrada zahtjeva je brža.

Zajmovi su namijenjeni ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu te ulaganju u obrtni kapital najviše do 30 posto od ukupnog iznosa zajma. Kamatne stope definirane su lokacijom ulaganja, odnosno jedinicom lokalne samouprave po stupnju razvijenosti u skladu s člankom 35. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17) te iznose 0,5 posto za skupinu jedinica lokalne samouprave I-IV i 1,0 posto za skupinu jedinica lokalne samouprave V-VIII. Iznimno, za mljekarski će sektor kamatna stopa biti 0,1 posto neovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici tvrtki, obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.