Vrijeme održavanja: 23.09.2021.

Objavljeno: 23. 09. 2021. , Ažurirano: 24. 09. 2021.

HGK - Županijska komora Sisak u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja organizirala je besplatan webinar Dokumentacija o nabavi – tehničke specifikacije, podugovaratelji; Ponuda s praktičnim primjerima; Kriterij za odabir ponude – ENP; Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi, u srijedu, 22. rujna.

Webinar su na interaktivan način s razradom praktičnih primjera vodili Ante Loboja i Dragica Markanović, predstavnici Uprave za trgovinu i politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Cilj je webinara bio upoznati polaznike sa zakonodavnim okvirom u području javne nabave kako bi se olakšala praktična primjena odredbi Zakona o javnoj nabavi te omogućila razmjena iskustava i kvalitetan dijalog s predstavnicima Ministarstva.

U prvom dijelu radionice sudionike su upoznali s dokumentacijom o nabavi (tehničke specifikacije, podugovaratelji) te ponudom s praktičnim primjerima odnosno postupkom pregleda i ocjene ponuda. U drugom dijelu radionice bilo je riječi o kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) te primjerima iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave vezano uz ENP. Govorilo se i o sklapanju, izvršenju i izmjenama ugovora o javnoj nabavi.

Ova je radionica namijenjena sudionicima u postupcima javne nabave – gospodarskim subjektima, ponuditeljima i naručiteljima. Polaznicima omogućuje stjecanje prava na bodove (8 bodova) koji su potrebni za obnovu certifikata u području javne nabave. Nakon ove radionice Ministarstvo će nositeljima certifikata izdati potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Radionica je održana temeljem Sporazuma o suradnji Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i dio je programa redovitog usavršavanja u području sustava javne nabave.