Vrijeme održavanja: 21.09.2016.

Objavljeno: 23. 09. 2016. , Ažurirano: 26. 09. 2016.

Županijska komora Sisak održala je još jedan seminar iz područja javne nabave, u suradnji s tvrtkom Lureti j. d. o. o., u srijedu, 21. rujna. Naziv seminara bio je Izrada dokumentacije za nadmetanje u smislu prijedloga novog zakonodavnog okvira i usklađivanje s odredbama Direktive; Primjena ESPD obrasca u dokumentaciji za nadmetanje, a predavačica je bila Katarina Depope Radman, akreditirana provoditeljica projekata u dijelu pripreme, provedbe i ostvarenja postupka javne nabave, trenerica i specijalistica u sustavu javne nabave.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) novi je način davanja službene izjave gospodarskog subjekta, natjecatelja ili ponuditelja, koja služi kao prethodni dokaz u postupku javne nabave, a koji se daje umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane.

Cilj radionice bio je educirati gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupcima javne nabave o provođenju postupaka javne nabave u prijelaznom razdoblju do donošenja novog Zakona o javnoj nabavi, s obzirom na izravnu primjenu novih direktiva.

Seminaru su prisustvovale osobe koje sudjeluju u pripremi i provedbi postupaka, ugovaranju i ostvarenju javne nabave u tvrtkama i institucijama, ali i oni koji se javljaju na objavljenje natječaje i dostavljaju ponude.

Pohađanjem seminara polaznici su stekli uvjete za obnavljanje certifikata u području javne nabave.