U Šibeniku održana radionica o naknadama za posebne kategorije otpada

ŽK Šibenik
Vrijeme održavanja: 07.02.2018.   /   Rok prijave: 06.02.2018.
Regionalna radionica Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada održana je 7. veljače u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku.

Cilj je bio na radionici pojasniti zakonske obveze koje se odnose na prijavu podataka povezanih s količinama ambalaže, električnom i elektroničkom opremom i uređajima. U Hrvatskoj je uspostavljen sustav za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na radionici je sudjelovalo 30-ak poduzetnika koji su se imali priliku upoznati s obvezama prijave i plaćanja Fondu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, načinom prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca te označavanja proizvoda koji se stavljaju na tržište.

Tatjana Stublić iz Službe za zastupanje, upravno-pravne poslove i normativne poslove Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukratko je predstavila Zakon o održivom gospodarenju otpadom koji, među ostalim, propisuje obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, način izračuna i iznos naknade gospodarenja posebnim kategorijom otpada.

Renata Pavković iz Službe za obračun i naplatu naknada i posebne naknade Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost navela je kako je situacija u Hrvatskoj što se tiče prikupljanja električnog otpada dosta dobra, no kako je korisnike potrebno educirati o načinu prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi obveznici svoju zakonsku dužnost obavili u propisanom roku. U slučaju izvoza/iznosa proizvođač uvoznik/unosnik koji je pri uvozu, unosu ili proizvodnji platio naknadu Fondu, ima pravo na povrat naknade u slučaju izvoza proizvoda.

O Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži, odnosno o pravilnoj dostavi podataka i označavanju ambalaže govorio je Žarko Dukić, dok je Trpimir Vulić, viši inspektor iz Službe za nadzor carinskog ureda Zadar, pojasnio postupanja u nadzoru nad ambalažnim otpadom i pravni okvir nadležnosti Carinske uprave.

Sve prezentacije s radionice nalaze se na internetskim stranicama Fonda (www.fzoeu.hr).

Kontakti

  • Jelena Zorica Stručna suradnica Tel: +385 22 311607 Email: jzorica@hgk.hr