Vrijeme održavanja: 14.11.2016.

Objavljeno: 08. 11. 2016. , Ažurirano: 03. 02. 2017.

Zajmovima iz Europskih strukturalnih i investicijskih fondova (European Structural & Investment Funds – ESIF) obuhvaćeni su ovi programi:

  1. mikro investicijski zajmovi – za mikro i male poduzetnike, po kamatnoj stopi od 0,5% do 1,5%, namijenjeni osnovnim i obrtnim sredstvima u rasponu od 1.000 do 25.000 eura
  2. mikro zajmovi za obrtna sredstva – za mikro i male poduzetnike, po kamatnoj stopi od 1,5% do 3,5%, namijenjeni obrtnim sredstvima u rasponu do 1.000,00 do 25.000,00 eura
  3. mali zajmovi – za mikro, male i srednje poduzetnike, po kamatnoj stopi od 0,5% do 1,5%, namijenjeni osnovnim i obrtnim sredstvima u rasponu od 25.000,01 do 50.000,00 eura

Više informacija o ESIF zajmovima dostupno je na internetskim stranicama HAMAG BICRO-a.

Prezentacija je za članice HGK besplatna i namijenjena malom i srednjem poduzetništvu, a potom je predviđeno vrijeme za individualne razgovore s predstavnicima HAMAG BICRO-a.

Molimo sve zainteresirane da svoj dolazak potvrde popunjavanjem prijavnice, najkasnije do 11. studenoga te slanjem na e-adresu hgksi@hgk.hr ili na telefaks 022/311610.