U ŽK Rijeka održan seminar o javnoj nabavi za naručitelje

Vrijeme održavanja: 14.03.2017.   /   Rok prijave: 13.03.2017.
HGK – Županijska komora Rijeka u suradnji je s tvrtkom Lureti j. d. o. o. 14. ožujka organizirala seminar "Praktična provedba otvorenog postupka javne nabave u praksi, s primjerima prema novom zakonu o javnoj nabavi"

U skladu s novim zakonom o javnoj nabavi koji se primjenjuje od 1. 1. 2017. godine, ovaj je seminar obuhvaćao neke od sljedećih tema:

  • tijek otvorenog postupka javne nabave
  • usklađenost akata javne nabave
  • izrada dokumentacije za nabavu
  • kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

Stupanjem na snagu novog zakona provedba postupaka javne nabave bitno se mijenja, prvenstveno u odnosu pripreme i postupaka i dostave ponuda. Naručitelji su na radionici stekli nova znanja u dijelu koji se odnosi na provedbu postupaka javne nabave, kao i same novosti u sustavu javne nabave.

Predviđa se i obveza prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o nacrtu dijela dokumentacije o nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave. Cilj je spriječiti da se samom dokumentacijom definira pobjednik natječaja, odnosno da se pridonese transparentnosti postupka javne nabave.

Novine koje zakon donosi idu ka povećanju transparentnosti, stvaranju okvira za veću konkurenciju, tj. više ponuditelja, a krajnji rezultat koji se očekuje su manji troškovi za državu za nabavu roba i usluga putem javne nabave te značajno smanjivanje opterećenja i troškova gospodarstvu. Ukidaju se neke pristojbe, smanjuju se jamstva i u Ministarstvu gospodarstva su izračunali da će se primjenom novog zakona smanjiti troškovi za gospodarstvo od približno 42 milijuna kuna. Efekte je na smanjenje troška javne nabave za naručitelje teško procijeniti, ali tržište je vrijedno 40 milijardi kuna i stoga vjerujemo da će biti značajne.

Predavačica je bila Katarina Depope Radman, a na seminaru su sudjelovala 22 polaznika iz 12 tvrtki.

Kontakti