ŽK Pula: Predavanje o doprinosu poslovnog sektora rješavanju društvenih izazova i kvaliteti života lokalne zajednice

Vrijeme održavanja: 20.03.2017.

Predavanje o doprinosu poslovnog sektora rješavanju društvenih izazova i kvaliteti života lokalne zajednice, održat će se u Županijskoj komori Pula u ponedjeljak, 20. ožujka, u 12 sati. Predavačica je Kristina Afrić Rakitovac sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, ujedno i autorica brošure Korporativna filantropija.

Predavanje je namijenjeno tvrtkama i poslodavcima, odnosno poslovnom sektoru, kako bi se omogućio bolji uvid u koncepte, ali i konkretne primjere načina na koje poslovni sektor može iskazati svoju društvenu odgovornost i osigurati vrijedan doprinos zajednici.

Županijska komora Pula i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva organiziraju predavanje u sklopu projekta Filantropija – oslonac održivih zajednica.
Interes za sudjelovanje potvrđuje se dostavljanjem kontakt-podatka na e-adresu kvitasovic@hgk.hr.

 

Kontakti

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Organizatori

HGK Županijska komora Pula
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva