Položen kamen temeljac za trgovački centar Max Stoja, jednu od najvećih investicija u Puli

Na prostoru bivšeg kamenoloma na Stoji u Puli 26. srpnja položen je kamen temeljac za jedan od najznačajnijih investicijskih projekata u Gradu Puli i Istarskoj županiji – trgovački centar Max Stoja d. o. o. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 53,2 milijuna eura. Početak gradnje tog trgovačkog centra znači angažiranje 450 građevinskih radnika u sljedeće dvije godine, otvaranje oko 470 stalnih radnih mjesta i 4,5 milijuna eura komunalnog doprinosa Gradu Puli te oko 25 milijuna eura PDV-a godišnje.

Takva investicija donosi i značajnu destinacijsku prednost i kvalitetu za građane i turiste koji će na raspolaganju imati primjerenu ponudu robnih marki, ugostiteljske sadržaje te kino.

Prema riječima direktora Maxa Stoje d. o. o. Stevana Muidže, koji je zajedno s pulskim gradonačelnikom Borisom Miletićem i predsjednicom ŽK Pula Jasnom Jaklin Majetić prisustvovao polaganju kamena temeljca, otvorenje centra za kupce planira se u rujnu 2018. godine. Napomenuo je da je projekt usmjeren na produženje turističke sezone. Naime, s 3000 četvornih metara površine centar je prevelik za potrebe Puljana, stoga je usmjeren i na sezonski turizam. Sama veličina centra određena je na temelju studija koje su u obzir uzele utjecaj turističke sezone, mikrolokaciju i profil kupaca. Uz to, centar će biti blisko povezan s lokalnom zajednicom, a dio će biti rezerviran i za predstavljanje proizvoda lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

 

 

Kontakti

  • Željko Cetina Stručni suradnik Tel: +385 52 378 125 Email: zcetina@hgk.hr