Objavljeno: 15. 12. 2015. , Ažurirano: 16. 09. 2016.

Vrijeme održavanja: 15.12.2015.


Povjerenik i njegov zamjenik imaju obvezu pohađati osnovnu izobrazbu o gospodarenju otpadom u trajanju od 25 nastavnih sati, dok osnovna izobrazba za odgovorne osobe traje 40 sati

Predavanje o zakonskoj obvezi imenovanja povjerenika za otpad i zamjenika te odgovorne osobe održala je u ŽK Pula u utorak, 15. prosinca, predavačica Koviljka Aškić iz tvrtke Eko. – Adria d. o. o. iz Pule, koja je upisana u Registar ovlaštenika izobrazbe.

Aškić je objasnila zakonsku regulativu u vezi s gospodarenjem otpadom, a posebice Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13). Na temelju navedenog zakona, svaka tvrtka koja se bavi djelatnošću gospodarenja otpadom treba imenovati odgovornu osobu i zamjenika odgovorne osobe za gospodarenje otpadom, bez obzira na broj zaposlenih. Obaveza se odnosi i na tvrtke koje skladište vlastiti proizvodni otpad u količini od 200 ili više kilograma. Svaka tvrtka koja ima 50 ili više zaposlenih treba imenovati povjerenika i zamjenika za otpad. Sva imenovanja moraju se temeljiti na pisanoj odluci o imenovanju, a obavijest o imenovanju dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.

Povjerenik i njegov zamjenik imaju obvezu pohađati osnovnu izobrazbu o gospodarenju otpadom u trajanju od 25 nastavnih sati, dok osnovna izobrazba za odgovorne osobe traje 40 sati.

U završnom dijelu predavanja polaznici su, na temelju konkretnih situacija u tvrtkama, dobili objašnjenje imaju li obvezu imenovanja povjerenika i njegova zamjenika i odgovorne osobe.

Izvor: www.pixabay.com