Objavljeno: 18. 12. 2015. , Ažurirano: 16. 09. 2016.

Vrijeme održavanja: 18.12.2015.


Na predavanju je bilo riječi o paraverbalnoj komunikaciji koja uključuje osobine glasa i vokalnog izražavanja te neverbalnoj komunikaciji koja uključuje stav tijela, mimiku, kontakt očima, gestikulacije, dodirivanje, odijevanje i prostorno ponašanje

ŽK Pula organizirala je u petak, 18. prosinca, predavanje o neverbalnoj komunikaciji i javnom nastupu, koje je održala Gledis Šprah, osnivačica tvrtke Glam Style Studio j. d. o. o., Pula.

Na predavanju je bilo riječi o paraverbalnoj komunikaciji koja uključuje osobine glasa i vokalnog izražavanja te neverbalnoj komunikaciji koja uključuje stav tijela, mimiku, kontakt očima, gestikulacije, dodirivanje, odijevanje i prostorno ponašanje. Najviše pozornosti na predavanju posvećeno je govoru tijela odnosno statičkim i dinamičkim znakovima neverbalne komunikacije i njihovu prepoznavanju kod sugovornika. Raspravljalo se i o tehnikama savladavanja straha od javnog nastupa i o čemu treba voditi računa prilikom kontakta s publikom kako bi komunikacija bila uspješna.

 

Izvor: HGK Županijska komora Pula