Održana edukacija Carinske odluke u okviru Carinskog zakonika Unije

U HGK – Županijskoj komori Pula 11. listopada održana ja edukacija Carinske odluke u okviru Carinskog zakonika Unije. 

Sadržaj edukacije bio je upoznati sudionike s novim izmjenama u carinskom sustavu koje stupaju na snagu u 2017. godini. U skladu s odredbama Carinskog zakonika Unije, od 2. listopada uvodi se obvezna elektronička komunikacija između carinske službe i gospodarstvenika. To znači da od toga dana gospodarstvenici sve svoje zahtjeve prema carinskoj službi utemeljene na odredbama Carinskog zakonika Unije mogu podnijeti isključivo elektroničkim putem. Komunikacija na temelju podnesenih zahtjeva i odluke donesene na temelju zahtjeva gospodarstvenika odvijat će se također elektroničkim putem.

Zato je Carinska uprava RH pripremila aplikaciju Sustav carinskih odluka. Ta će aplikacija uskladiti postupke povezane sa zahtjevima za carinske odluke, donošenjem odluka i upravljanjem odlukama s pomoću normizacije i elektroničkog upravljanja podacima o zahtjevima i odlukama/odobrenjima diljem Unije. Sustavom će biti pokrivene nacionalne i multilateralne odluke država članica definirane Zakonikom i obuhvaća sastavnice sustava koje se razvijaju na središnjoj razini Unije te uključuje integriranje s nacionalnim sastavnicama, ako se države članice na to odluče.

Taj transeuropski sustav čine EU-ov portal za gospodarske subjekte, sustav upravljanja carinskim odlukama i sustav referentnih podataka o korisnicima.

Edukacija održana u ŽK Pula bila je namijenjena osobama koje aktivno sudjeluju u carinskim postupcima (ovlašteni carinski otpremnici; korisnici pojednostavnjenih carinskih postupaka i pojednostavnjenih deklaracija; držatelji carinskih skladišta; korisnici postupka unutarnje proizvodnje, vanjske proizvodnje i privremenog uvoza;  uvoznici i izvoznici; IT kompanije zainteresirane za izradu informatičkih rješenja u carinskim postupcima; udruženja gospodarstvenika ostale tvrtke – trgovačke, proizvodne itd.). 

Kontakti

  • Sandra Perinić Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 101 Email: sperinic@hgk.hr