Objavljeno: 21. 01. 2016. , Ažurirano: 16. 09. 2016.

Vrijeme održavanja: 20.01.2016.


Od 1. travnja primjenjivat će se novi format zbrojnog naloga za prijenos. Time će banke umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja zaprimati isključivo SEPA kreditne transfere u novom XML formatu. Također, od 1. listopada izravno terećenje ostvarivat će se prema novim pravilima.

U srijedu, 20. siječnja, ŽK Pula je održala radionicu o SEPA pravilima za kreditni transfer i izravno terećenje, s ciljem informiranja o djelomičnim promjenama u platnom prometu koje započinju ove godine. Radionicu je održala u suradnji s Hrvatskim SEPA Forumom – radnim tijelom kojim predsjeda Hrvatska gospodarska komora, a sudjelovali su predstavnici malih i srednjih poduzetnika, velikih trgovačkih društava te obrtnika.

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, budući da je Nacionalni odbor za platni promet, kao glavno upravljačko tijelo nacionalnog SEPA projekta u RH, donio odluku da SEPA projektom trebaju biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Upravo radi podupiranja izmjena u platnom prometu potrebno je obaviti prilagodbe u poslovnim sustavima korisnika kako bi se osiguralo nesmetano plaćanje.

Stoga će se od 1. travnja primjenjivati novi format zbrojnog naloga za prijenos. Time će banke umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja zaprimati isključivo SEPA kreditne transfere u novom XML formatu. Također, od 1. listopada izravno terećenje ostvarivat će se prema novim pravilima.

SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima; engl. The Single Euro Payment Area) je područje u kojem pravne i fizičke osobe zadaju i primaju plaćanja u eurima, unutar Europskoga gospodarskog prostora, pod jednakim osnovnim uvjetima, s jednakim pravima i obvezama, neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome je li riječ o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima. Krajnji rok migracije za platne transakcije u eurima na SEPA platne instrumente obvezujući je za Hrvatsku kao članicu EU.

Detaljnije informacije o SEPA projektu te upute i obrasci za korisnike dostupni su na www.sepa.hr.

 

Izvor: HGK Županijska komora Pula