Vrijeme održavanja: 20.10.2017.

Objavljeno: 13. 10. 2017. , Ažurirano: 16. 10. 2017.

HBOR-ov Info-dan će se održati u petak, 20. listopada, u HGK – Županijskoj komori Otočac od 8 do 13 sati.  

Predviđeno je vrijeme individualnog razgovora za svakog poduzetnika 30 minuta.

Ako ste zainteresirani za stručni savjet o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicija ili drugim aktivnostima putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u individualnom razgovoru s Draženkom Draženović Kostelac, voditeljicom HBOR-ova područnog ureda za Liku, ispunite prijavnicu u pratećim dokumentima i pošaljite je na elektroničku adresu ibanic@hgk.hr ili faks 053/771-130. Svoj termin možete dogovoriti i izravno s voditeljicom Područnog HBOR-ova ureda za Liku na tel.: 053/560-361.

Nakon prijave, bit ćete obaviješteni o terminu za razgovor.