Vrijeme održavanja: 12.05.2017.

Objavljeno: 07. 04. 2017. , Ažurirano: 16. 05. 2017.

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, u ŽK Osijek 12. je svibnja održana radionica o javnoj nabavi.

Na radionici na kojoj je bilo 49 sudionika Renata Tomljenović iz Uprave za politiku javne nabave govorila je o dokumentaciji o nabavi, ESPD-u, ekonomski najpovoljnijoj ponudi te sklapanju, izvršenju i izmjeni ugovora o javnoj nabavi.

Dokumentacija o nabavi novi je termin u Zakonu o javnoj nabavi, a odnosi se na dosadašnju dokumentaciju za nadmetanje. U okviru ove teme govorilo se o sadržaju dokumentacije o nabavi, predradnjama koje je potrebno obaviti prije pokretanja postupka javne nabave, a posebno se govorilo o tehničkim specifikacijama, troškovniku, osnovama za isključenje te kriterijima za odabir gospodarskih subjekata, komunikaciji između naručitelja i gospodarskih subjekta, rokovima za dostavu ponude, uvjetima sposobnosti gospodarskog subjekta, oslanjanju na sposobnost drugih subjekata te podugovaranju u postupcima javne nabave. Na radionici su polaznici upoznati s ESPD-obrascem, postupkom njegova popunjavanja, potpisa, popratnim dokumentima koji se prilažu te provjeravanju podataka u ESPD-u. Istaknuto je da bi naručitelj u dokumentaciji o nabavi trebao dati gospodarskim subjektima informacije i upute o načinu popunjavanja ESPD-obrasca, o tome koji se dijelovi ESPD-a obavezno popunjavaju, što se popunjava u slučaju postojanja podugovaratelja i korištenja resursa drugih gospodarskih subjekata, a posebne upute moraju postojati za gospodarske subjekte koji nemaju sjedište u RH te osobe koje nisu državljani RH.

Jedini je kriterij odabira u postupcima javne nabave ekonomski najpovoljnija ponuda, tj. ponuda koja najbolje zadovoljava potrebe naručitelja za nabavom visokokvalitetnih roba/radova/usluga koje su najbolje prilagođene njegovim potrebama. Kriterije za odabir naručitelj mora definirati unaprijed i potencijalni ponuditelji moraju s njima biti upoznati.

Posljednja je tema na radionici bio ugovor o javnoj nabavi. Govorilo se o rokovima sklapanja ugovora, registru ugovora o javnoj nabavi koji vodi naručitelj, kontroli izvršenja ugovora te izmjenama i raskidu ugovora o javnoj nabavi.