Vrijeme održavanja: 01.09.2016. - 04.09.2016.

Objavljeno: 29. 06. 2016. , Ažurirano: 07. 07. 2016.

HGK Županijska komora Osijek organizira u sklopu svojih aktivnosti za 2016. godinu stručno putovanje na Međunarodni specijalizirani sajam drvne industrije – HOLZMESSE 2016., koji se održava od 1. do 4. rujna u Klagenfurtu.

Uz sajam Holzmesse se istovremeno održava i sajam HOLZ&BAU, a ova dva sajma zajedno pokrivaju lanac proizvoda „od šume do masivne građe“. Dakle na njima su predstavljeni proizvodi zastupljeni u šumarstvu, pilanama, proizvodnji drvne građe i stolarije. Na sajmu izlaže preko 460 izlagača iz 22 zemlje svijeta i predstavlja najvažniji ovakav događaj na području srednje i jugoistočne Europe.

Kontakt osoba za više informacija u ŽK Osijek je Ernest Nad, tel: 031/223-890, e-pošta: enad@hgk.hr .