Objavljeno: 18. 07. 2017. , Ažurirano: 19. 07. 2017.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je u suradnji sa ŽK Koprivnica prijavila projekt Partnerstvo za sve 2, ukupne vrijednosti 2.018.639,13 kn, na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – Faza III.

Projektni su partneri uključeni u projekt Partnerstvo za sve 2, osim HGK – Županijske komore Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Križevci, HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i Koprivnički poduzetnik d. o. o. Provedba projekta trajat će 30 mjeseci.

Projekt Partnerstvo za sve 2 rezultat je dosadašnjeg rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije koje okuplja 26 članova i djeluje već sedam godina.

Cilj je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije djelovanje u smjeru jačanja ljudskih resursa i njihove konkurentnosti na tržištu rada uz kvalitetno korištenje dostupnih bespovratnih EU sredstava. Projektom Partnerstvo za sve 2 osigurat će se financijska sredstva za zapošljavanje novih osoba za funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije, i to na poslovima voditelja projekta odnosno voditelja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije te poslovima voditelja Kluba za zapošljavanje koji će se također osnovati u sklopu jedne od projektnih aktivnosti. Osim novog zapošljavanja, predviđen je i niz edukacija za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije te nezaposlene osobe s područja Koprivničko-križevačke županije. Jedan je dio projektnih aktivnosti usmjeren i na mlade poduzetnike koji će u sklopu projekta dobiti mogućnost realizacije svoje projektne ideje uključivanjem u novoosnovani klub za zapošljavanje te bespovratnu financijsku potporu za pokretanje poslovanja. Jedan dio bespovratnih sredstava predviđenih projektom bit će namijenjen poboljšanju prostornih uvjeta rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije, koje obuhvaća uređenje dvorane i ugradnju stubišne rampe za pristup osobama s invaliditetom.