Privatni iznajmljivači zainteresirani za mogućnosti unapređenja poslovanja

Vrijeme održavanja: 13.04.2017.   /   Rok prijave: 12.04.2017.

"Sa zadovoljstvom pratimo rastući broja noćenja i turista u Karlovačkoj županiji koja je prema tim pokazateljima najuspješnija kontinentalna županija", kazao je na početku seminara za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, koji se u ŽK Karlovac održao 13. travnja, predsjednik ŽK Karlovac Zlatko Kuzman. Dodao je da značajan doprinos tomu daju i privatni iznajmljivači, čiji su broj i kvaliteta kapaciteta također u porastu.

Na seminaru su Marta Ivanac i Dijana Šitum iz Finina Regionalnog centra Zagreb predstavile usluge namijenjene iznajmljivačima paušalistima, s posebnim naglaskom na izradu i slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna. Također, predstavljene su i druge usluge namijenjene malim poduzetnicima, a tijekom i nakon seminara, predstavnici Fine bili su na raspolaganju sudionicima za individualne konzultacije.

U drugom dijelu seminara vlasnica Studio apartmana Jurica Eva Magovac na svojem je primjeru iz prakse, na zanimljiv i interaktivan način, predstavila svoja dobra i loša iskustva oglašavanja i prodaje kapaciteta na domaćim i inozemnim internetskim portalima.

Seminar je bio i prilika da se iznajmljivače obavijesti o temama i zaključcima s trećega Regionalnog foruma obiteljskog smještaja za Ličko-senjsku i Karlovačku županiju, održanog 7. travnja u Jakišnici na otoku Pagu. O tome i o predstojećim aktivnostima Zajednice obiteljskog smještaja za regiju Lika – Karlovac govorila je Irena Banić iz Županijske komore Otočac.

Kontakti

  • Valentina Sečen viša stručna suradnica Tel: +385 47 612111 Email: vsecen@hgk.hr