Kristina Ercegović_web.jpg

Kristina Ercegović

Kristina Ercegović, poduzetnica, spisateljica, poslovna savjetnica, profesorica poduzetništva, diplomirala je marketing 1998. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i 2008. završila Executive MBA u poslovnoj školi Cotrugli, 2010. je završila NLP Leadership Akademiju, a 2013. i NLP majstorski te Advanced Program in Business jednogodišnji program kao odabrana stipendistica Instituta za inovacije. 2002. osnovala je Herakleu, prvu agenciju u Hrvatskoj specijaliziranu za mystery shopping u sklopu koje je pokrenula i niz inovativnih projekata, a prodala ju je u ožujku 2012. Od 2010. vodi vlastitu tvrtku Zaokret u sklopu koje projektom Business Caféa umrežava i educira male poduzetnike, savjetujući ih kako da pokrenu, izgrade i prodaju svoj biznis bez da pritom izgore. Piše kolumne, knjige i vlastiti blog, čest je gost predavač i moderator panela na raznim poslovnim konferencijama. Predaje kolegij Poduzetništvo na privatnom učilištu Algebra te kolegij Poslovna analiza na učilištu Effectus. Redoviti je predavač na Absence Academy u Zagrebu i Beogradu. Osmislila je, organizira i vodi međunarodni projekt Žene i novac.  Više o Kristini…   

Moto: U poduzetništvu je važnije (p)ostati čovjek nego koliko putem zaradimo.