Objavljeno: 15. 10. 2021. , Ažurirano: 20. 01. 2023.


Predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održali su sastanak s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova, HGK, HOK-a i predstavnicima autobusnih prijevoznika na temu implementacije ENTRY/EXIT i ETIAS sustava.

Cilj sastanka bio je skrenuti pozornost na predmetne uredbe i njihove provedbene akte, upoznavanje s implementacijom ENTRY/EXIT i ETIAS sustava s naglaskom na obveze prijevoznika, odnosno sve što prijevoznici moraju predvidjeti kroz svoj proces rada u narednom periodu kako bi uvođenje oba sustava na razini EU dočekali spremni. Implementacija sustava ENTRY/EXIT na razini EU očekuje se u rujnu 2022. godine, dok se implementacija ETIAS sustava očekuje do kraja 2023. godine. Za prijevoznike koji prevoze skupine putnika autobusima kopnenim putem tijekom, sukladno odredbama čl. 45. ETIAS Uredbe prve tri godine nakon početka rada ETIAS-a provjera nije obvezna, a sankcije se u tom periodu na njih se ne primjenjuju.

Prateći dokumenti u prilogu:

- Obavijest MMPI prijevoznicima

- ENTRY-EXIT i ETIAS – načelne obveze prijevoznika (prezentacija)

- Raspored video sastanaka za prijevoznike eu-LISA

Obavještavamo prijevoznike koji posjeduju licenciju za međunarodni prijevoz putnika u cestovnom prometu o započetom postupku registracije prijevoznika u skladu s Uredbom 2018/1240 o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS – European Travel Information and Authorisation System) i Uredbom 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska ulaska/izlaska (EES – Entry/Exit System).

Prijevoznici iz članka 45. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1240 koji obavljaju djelatnost prijevoza putnika na državno područje država članica moraju se registrirati kako bi im se odobrio pristup sustavu za autentifikaciju i mogućnost provjere imaju li državljani trećih zemalja koji podliježu obvezi posjedovanja odobrenja putovanja valjano odobrenje putovanja.

Postupak registracije je potrebno započeti popunjavanjem priloženog formulara za registraciju (Carriers Registration Form) kojeg je potrebno poslati u poštanski pretinac eu-LISA Carriers Onboarding carriers_onboarding@eulisa.europa.eu. Ako je obrazac za registraciju ispravno podnesen, agencija eu-LISA registrirat će prijevoznika i o tome će ga obavijestiti.

Detaljne upute o postupku registracije nalaze se u uputi za proces registracije (Introductory letter - Carries registration procress) i na webu www.eulisa.europa.eu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je nacionalna kontakt točka zadužena za implementaciju Uredbe (EU) 2018/1240 (ETIAS). Nakon uspješno odrađene registracije u sustav potrebno je dostaviti obavijest Ministarstvu o izvršenoj registraciji i to na način da prijevoznik dostavi na mail CestovniPrijevoznici.Registracija@mmpi.hr podatke o prijevozniku koji je registriran u sustav (naziv tvrtke ili obrta, adresa, mail).

Prateći dokumenti u prilogu.

  1. Obavijest EES i ETIAS
  2. Provedbena uredba komisije EU 2021. - 1217
  3. Provedbena uredba komisije EU 2021. - 1224
  4. Registracijski formular EU LISA
  5. Uputa za proces registracije
  6. Uredba EU 2017. - 2226
  7. Uredba EU 2018. - 1240
Autor: Pixabay