Vrijeme održavanja: 22.09.2020.

Objavljeno: 23. 09. 2020. , Ažurirano: 23. 09. 2020.

U sklopu projekta Partner Net 2  Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014./2020. / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, 22. je rujna započela za nezaposlene osobe edukacija o Blockchain tehologiji i kriptovalutama. Edukaciju polaze dvadeset tri nezaposlene osobe. Ova i druge edukacije koju su već organizirane u skopu Projekta Partner Net 2 imaju za cilj povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba. 

Edukacija Blockchain i kriptovalute u primjeni svojim sadržajem je prilagođena potrebama početnika. U skladu s tim je i pripremljen program koji će polaznike edukacije uputiti u sve bitne informacije, trgovanje na financijskim tržištima te postupke upravljanja blockchain tehnologijom odnosno kriptovalutama. Edukacija će približiti svijet blockchain tehnologije polaznicima te ih na ispravan način pripremiti za korištenje odnosno daljnje samostalno istraživanje kriptovaluta i snalaženje na financijskim tržištima. Po završetku edukacije svaki polaznik imati će dovoljna znanja za kupnju, pohranu i prodaju kriptovalute, te će znati na koji način doći do korisnih informacija na webu.

Edukacija se sastoji od predavanja, vježbi i izrade završnog projekta koji treba biti rezultat znanja i vještina usvojenih na ovoj edukaciji. Edukaciju provode stručnjaci tvrtke Base58 d.o.o. iz Osijeka. Predavanja se održavaju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku tijekom pet tjedana, dva puta tjedno.

Kako je za ovu edukaciju postojao veliki interes, a broj prijavljenih kandidata je bio višestruko veći od broja polaznika koje je, obzirom na postojeće epidemiološke mjere, bilo moguće uključiti u edukaciju, sa stručnjacima tvrtke Base 58 d.o.o. iz Osijeka dogovoreno je održavanje i drugog ciklusa edukacije.