Zakonodavni okvir za ulagače

www.pixabay.com

Dragi posjetitelji, na ovim stranicama možete pronaći dokumente koji predstavljaju zakonski okvir za ulaganja u Republiku Hrvatsku.

Zakon o poticanju ulaganja 2015.

Uredba o poticanju ulaganja 2016.

Obrazac prijave za korištenje potpore 2016.

Zakon o strateškim investicijskim projektima.