Objavljeno: 02. 01. 2017. , Ažurirano: 02. 01. 2017.

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96)