Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Pixabay

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14); (NN 114/14)
  • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
  • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09); (NN 124/10); (NN 15/13); (NN 65/13)
  • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)