Objavljeno: 02. 01. 2017. , Ažurirano: 02. 01. 2017.

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) na snazi od 07.08.2007.