Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Pixabay

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)