Zakon o potrošačkom kreditiranju (75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 9/15, 102/15)

Pixabay

Zakon o potrošačkom kreditiranju (75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 9/15, 102/15)