Zakon o javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) na snazi od 01. siječnja 2017. godine.