Zakon o financijskim konglomeratima

Pixabay

Zakon o financijskim konglomeratima (NN 147/08, 54/13)