Održana Zajednička tematska sjednica Strukovne skupina građevinarstva, arhitektonskih i inženjerskih djelatnosti te Strukovne skupine za financijsku djelatnost i djelatnost osiguranja

HGK
Sudionici
Vrijeme održavanja: 10.11.2017.   /   Rok prijave: 07.11.2017.

Na početku sjednice Blanka Kalokira, voditelj Odsjeka za industriju, komunalno gospodarstvo, građevinu i energetiku,  pozdravila je sve prisutne te napomenula kako smo za ovu zajedničku sjednicu triju strukovnih skupina predvidjeli izostaviti održavanje redovnih točaka usvajanja zapisnika i realizacija zaključaka sa prethodnih sjednica, te da će se isto realizirati na slijedećim samostalnim sjednicama predmetnih strukovnih skupina.

Riječ je potom predala Zvonimiru Saviću, direktoru Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK, koji je govorio  o trendovima na tržištu financijskog kapitala i u djelatnosti građevinarstva.

Građevinarstvo je izuzetno važna djelatnost za svako gospodarstvo jer zapošljava znatan dio radne snage i uz sebe veže velik broj pratećih djelatnosti od:

  • industrije građevinskog materijala,
  • kemijske industrije,
  • drvne industrije,
  • metalne industrije,
  • industrije stakla i nemetala
  • do proizvodnje namještaja i dijela uslužnih djelatnosti.

 

ZK Rijeka zajednica sjednica SS sudionici 2.JPG

Predavač Zvonimir Savić, sudionici; Izvor: HGK

Istodobno, građevinarstvo je snažno ovisno o gospodarskom i investicijskom ciklusu, stoga je upravo ova djelatnost vjerojatno bila najviše pogođena dugotrajnom i dubokom gospodarskom krizom koja je smanjila građevinske kapacitete, usporila tehnološki razvoj i umanjila konkurentnost.

Utjecaj gospodarske krize bio je najizraženiji u građevinarstvu – građevinarstvo je bilo djelatnost s najvećim padom bruto dodane vrijednosti tijekom šest recesijskih godina od čak 43,9 posto, stoga ne začuđuje činjenica da je to ujedno bila djelatnost s najizraženijim problemom nenaplaćenih kredita.

U vrijeme krize zabilježen je pad razine bankovnih kredita u nefinancijskim društvima uz istodoban snažan porast teško naplativih, djelomično naplativih i nenaplativih kredita. S obzirom na to da je kriza u građevinarstvu bila izraženija i dugotrajnija nego u ostalim djelatnostima, to je i smanjenje kreditiranja građevinske aktivnosti bilo najsnažnije uz najveće povećanje iznosa i najviši udio loših kredita. Trenutno saldo kredita u građevinarstvu u korištenju 2017. godine iznosi 8,9 milijardi kuna i niže je za 40,1 posto nego 2010. godine, od čega je čak 5,7 milijardi kuna kredita s otežanom naplatom ili 63,9 posto. Udio kredita s otežanom naplatom u ukupnim kreditima rastao je sa 17,8 posto u 2010. godine, preko maksimalnih 67,2 posto na kraju 2015. godine do spomenutih 63,9 posto na kraju drugoga kvartala ove godine.

ZK Rijeka zajednica sjednica SS sudionici 5.JPG

Sudionici; Izvor: HGK

U posljednje su vrijeme banke pod pritiskom potrebe čišćenja bilanci i potaknute stimulativnim mjerama uspjele prodati 762 milijuna kuna svojih potraživanja prema građevinarstvu po prosječnoj cijeni od tek 19,4 posto vrijednosti glavnice, i time znatnije smanjiti razinu svojih loših kredita u građevinarstvu s pozitivnim učinkom na stanje u svojim bilancama, te s nešto blažim učinkom na građevinske tvrtke čije se obveze takvim transakcijama automatski ne smanjuju. Stoga je rješavanje problema kredita s otežanom naplatom tek jedna od mjera koja pridonosi oporavku građevinarstva i oživljavanju kreditne aktivnosti prema tom sektoru, ali tek ako se održi i dinamizira investicijska aktivnost i ukupan gospodarski rast.

ZK Rijeka zajednica sjednica SS sudionici 4.JPG

Sudionici; Izvor: HGK

Poticaj za oporavak građevinskog sektora povezan je i s jačanjem investicijske aktivnosti koja je 2016. godine bila znatnim dijelom oslonjena na mogućnost korištenja sredstava iz fondova EU. Istodobno je investiranje javnog sektora bilo suzdržano zbog potrebe provedbe fiskalne konsolidacije, dok je zaduženost tvrtki i stanovništva ograničavala snažnije kreditno zaduživanje i investiranje. U takvim je okolnostima u 2016. godini prvi put nakon 2008. godine zabilježen porast fizičkog obujma građevinskih radova i vrijednosti građevinskih radova, prvi put nakon 2005. godine porastao je broj izdanih građevinskih dozvola, dok je vrijednost novih narudžbi povećana po dvoznamenkastoj stopi, najvišoj od 2007. godine.

ZK Rijeka zajednica sjednica SS sudionici 1.JPG

Sudionici; Izvor: HGK

U takvim će okolnostima biti više poslova za građevinski sektor, koji će se organizacijski i tehnološki trebati prilagoditi izmijenjenoj strukturi radova, riješiti pitanje nedostatka dijela radnika određenih struka i kvalifikacija te pronaći odgovore na sve snažniji pritisak inozemne konkurencije na domaćem tržištu.

Na kraju sjednice Kalokira je prisutne podsjetila na ispunjavanje anketnog upitnika o zadovoljstvu članica i dodatka vezanog na definiranje teme koju bi članice mogle raspraviti s djelatnicima Komore prilikom posjete Mobilnog tima. Također, uputila je prisutne na korištenje web stranica Komore na kojima mogu pronaći komorske analize i publikacije, najave događanja i ostale aktualne informacije, kao i kontaktiranje ŽK Rijeka za sva potencijalna pitanja.

Kontakti

  • Blanka Kalokira Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 169 Email: bkalokira@hgk.hr