Inicijativa za osnivanje Zajednice za društveno odgovorno poslovanje pokrenuta je na konferenciji Promicanje društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj: Agenda za 2005. godinu koja je održana 8. prosinca 2004. godine. Tragom potrebe izgradnje razumijevanja važnosti društveno odgovornog poslovanja u svim sektorima, a posebno među poduzećima i medijima, Zlatan Fröhlich potaknuo je osnivanje posebne zajednice za društveno odgovorno poslovanje kako bi se omogućila bolja koordinacija i uključivanje što većeg broja poduzeća te razvoj strategija za promicanje društveno odgovornog poslovanja. Zajednica za društveno odgovorno poslovanje trebala je ubrzati i olakšati razmjenu dobrih praksi društveno odgovornog poslovanja i omogućiti njihovu odgovarajuću zastupljenost u javnom prostoru.

Zajednica za društveno odgovorno poslovanje osnovana je na temelju odluke Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore od 23. svibnja 2005. godine. Osnivačka skupština Zajednice za društveno odgovorno poslovanje održana je 9. prosinca 2005. godine, na kojoj je izabrano predsjedništvo i Vijeće zajednice. Za predsjednicu Zajednice izabrana je Snježana Bahtijari, a za dopredsjednice su izabrane Dubravka Turkalj i Andreja Pavlović.

Zajednica je okupila gotovo stotinjak tvrtki, a među najaktivnijima su bili:

 1. Coca-Cola Beverages HR d. d.
 2. Ciklopea d. o. o.
 3. Croatia Airlines d. d.
 4. Ericsson Nikola Tesla d. d.
 5. Hauska i Partner d. o. o.
 6. Holcim HR
 7. INA – Industrija nafte d. d. 
 8. Podravka d.d.

Danas Zajednica okuplja 57 poduzeća, a za predsjednicu Zajednice izabrana je Andreja Pavlović, dok je za dopredsjednicu izabrana Angelika Brnada.

Vijeće okuplja predstavnike slijedećih poduzeća:

 1. AD Plastik d.d., Megi Drazga Janković
 2. AquafilCro d.o.o., Roberto Folla
 3. Croatia Airlines d.d., Ana-Marija Jurković
 4. Ericsson Nikola Tesla d.d., Snježana Bahtijari
 5. Galeb d.d., Slaven Tomić
 6. Hauska & Partner d.o.o., Darija Mateljak
 7. HŽ Cargo d.o.o., Maja Ivana Lovreković
 8. IDOP, Nikolina Markota Vukić
 9. INA – Industrija nafte d.d., Angelika Brnada
 10. Inkasator d.o.o., Andreja Barberić
 11. Oikon d.o.o., Andreja Pavlović
 12. Podravka d.d., Matija Hlebar
 13. Zagrebački holding d.o.o., Ksenija Pešl

 

Ključni dokumenti Zajednice:

 • Poslovnik o radu Zajednice za DOP dostupan je ovdje
 • Program rada Zajednice za DOP dostupan je ovdje
 • Plan rada Zajednice za DOP 2018. – 2022. dostupan je ovdje
 • Bilten Zajednice za DOP br. 1 ( pregled aktivnosti lipanj – prosinac 2018. godine) dostupan je ovdje
 • Bilten Zajednice za DOP br. 2 (pregled aktivnosti siječanj - lipanj 2019. godine) dostupan je ovdje
 • Bilten Zajednice za DOP br. 3 (pregled aktivnosti lipanj 2018. - listopad 2019. godine) dostupan je ovdje
 • Bilten Zajednice za DOP br. 4 (pregled aktivnosti listopad 2019. - ožujak 2020. godine) dostupan je ovdje