Više o HGK_COR AKCELERATOR platformi možete pronaći ovdje.