Približavanjem isteka roka važenja Milenijskih ciljeva razvoja  koji su trebali usmjeravati globalne aktivnosti na smanjivanju ekstremnog siromaštva od 2000. do 2015. godine glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon je 2012. godine imenovao 26 članova Visokog panela koji su dobili zadatak oblikovati ambicioznu, ali i praktičnu viziju razvoja svijeta nakon 2015. godine. Nakon intezivnih analiza, konzultacija i pregovora 2. rujna 2015. godine Opća skupština UN-a usvojila je rezoluciju Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development kojom je definirano 17 ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva. Ciljevi održivog razvoja su univerzalno primjenjivi, uzajamno povezani i međuovisni: ostvarivanjem jednog cilja, doprinosi se postizanju i drugih ciljeva. Predstavljaju nedjeljivu cjelinu koja omogućuje uravnoteženo ostvarivanje sve tri dimenzije održivog razvoja: gospodarsku, društvenu i okolišnu. 

slika 1.png

slika 2.png

slika 3.png

 Saznajte više o brošuri Podržimo održivo_Ubrzajmo promjene

Doprinos poslovne zajednice

slika 4.png

 HGK_COR AKCELERATOR  je platforma koja promiče partnerstvo između poslovnog sektora, državnih institucija i civilnog sektora na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj. Usmjerena je na jačanje razumjevanja važnosti ciljeva održivog razvoja za izgradnju ekonomski prosperitetnog, socijalno uključivog i okolišno održivog društva. 

slika 5.png

 Poduzeća mogu pokazati na koji način pridonose ostvarivanju ciljeva održivog razvoja ispunjavanjem upitnika Podržimo održivo_primjeri dobre prakse poduzeća u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj.

Prikupljeni primjeri dobre prakse u provedbi ciljeva održivog razvoja nalaze se ovdje