Razvoj projekta Indeks DOP-a

Radi povećanja razumijevanja važnosti društveno odgovornog poslovanja u kontekstu pridruživanja Hrvatske u Europsku uniju i razvoja metodologije vrednovanja društveno odgovornih praksi hrvatskih tvrtki 15. studenoga 2006. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR).

Podršku projektu izrade metodologije dao je i UNDP Hrvatska koji je osigurao dolazak stručnjaka iz jedne od vodećih organizacija poslovnog svijeta u Velikoj Britaniji – Business in the Community kako bi se članovi projektnog tima detaljnije upoznali s metodologijom The Corporate Responsibility Index (CR Index). Financijska sredstva za provedbu ovog projekta osigurala je Academy for Educational Development.

Metodologijom Indeksa DOP-a definiran je niz kriterija za ocjenjivanje dobrovoljnih praksi hrvatskih tvrtki u šest područja: ekonomska održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radna okolina, zaštita okoliša, tržišni odnosi i odnosi sa zajednicom. U njenoj je izradi, osim metodologije CR Index, korišten i Dow Jones Sustainability Index i drugi svjetski izvještajni standardi. Stručni i provedbeni tim se u prilagodbi međunarodnih metodologija rukovodio sljedećim kriterijima: kvaliteta korporativnog upravljanja, postojanje kodeksa poslovanja, sustav upravljanja okolišem, suradnja s civilnim organizacijama, ulaganje u društvenu zajednicu, ulaganje u obrazovanje zaposlenika, udio žena i nacionalnih manjina među zaposlenicima i menadžmentom, upravljanje rizicima, upravljanje brendom, informiranje i komunikacija s potrošačima i korisnicima usluga, odnos prema okolišu, inovacije i tehnološki razvoj, provjera «ekološkog otiska» proizvoda i usluga, postojanje certifikata za upravljanje kvalitetom, okolišem i slično, nefinancijsko izvještavanje, vrednovanje i sustavi nagrađivanja zaposlenika, ispitivanje zadovoljstva kod zaposlenika.

Voditeljica projektnog tima bila je ravnateljica HR PSOR-a Mirjana Matešić, a projekt je uime Hrvatske gospodarske komore vodio tadašnji direktor Sektora za industriju Ruđer Friganović. U projektnom timu sudjelovale su i Marina Škrabalo (MAP Consulting) i Andreja Pavlović (Hauska&Partner), koje su bile posebno zadužene za stručnu obradu podataka i odnose s javnošću, svaka u svom području stručnosti. Četvrta članica projektno tima bila je Hedi Eterović (UNDP Hrvatska) koja je bila zadužena za stručni nadzor rada stručnog tima i provjeru metodologije i kvalitete dobivenih rezultata.

Angažmanom su se posebno istaknuli i Mislav Ante Omazić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Mira Lenardić iz Nacionalnog vijeća za konkurentnost, Višnja Jelić Mück iz Odraza, Domagoj Račić s Ekonomskog instituta i Mirna Koričan iz Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. U izradi metodologije sudjelovalo je gotovo trideset stručnjaka različitih profila. Cilj je bio utjecati na hrvatske tvrtke da prepoznaju važnost društveno odgovornog i održivog poslovanja za jačanje svoje tržišne pozicije i izgradnju dobre reputacije. Indeksom DOP-a željelo se potaknuti hrvatske tvrtke da društvenu odgovornost i održivost počnu sagledavati u svim segmentima poslovanja i osvijestiti podjednaku odgovornost uprava i menadžera za upravljanje profitabilnošću te ključnim utjecajima na društvo i okoliš, uz dijalog sa svim zainteresiranim stranama.

Važnu ulogu u ovoj fazi projekta imala je i Snježana Bahtijari, predsjednica Zajednice za društveno odgovorno poslovanje, koja je omogućila izradu internetske aplikacije za potrebe ocjenjivanja tvrtki koju je Ericsson Nikola Tesla donirao projektu. Metodologijom je definirano 119 pitanja za velike i srednje tvrtke i 64 pitanja za male tvrtke. Razvojem metodologije u narednim godinama definirana su 92 pitanja za javna poduzeća, a s vremenom je promijenjena i internetska aplikacija, pa se danas ocjenjivanje provodi u suradnji s agencijom Ipsos Puls koja prikuplja podatke i provodi inicijalno bodovanje.

Kriterij za sudjelovanje u Indeksu DOP-a je poslovna uspješnost koju je Hrvatska gospodarska komora propisala za dodjelu Zlatne kune. Ona uključuje niz financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja pomoću kojih se rangiraju tvrtke. Natječaj Indeks DOP-a provodi se svake godine na temelju financijskih pokazatelja uspješnosti za prethodno razdoblje. Hrvatska gospodarska komora svake godine šalje poziv tvrtkama koji zadovoljavaju kriterije Zlatne kune. Nagrade najboljim tvrtkama tradicionalno se dodjeljuju na Nacionalnoj konferenciji o društveno odgovornom poslovanju. 

Stručni tim

 • mr. sc. Dragan Bagić
 • Dubravka Bačun
 • Mirna Koričan
 • dr. sc. Mira Lenardić
 • Višnja Jelić Mück
 • dr. sc. Mislav Ante Omazić
 • Andreja Pavlović
 • mr. sc. Sanja Crnković Pozaić
 • mr. sc. Domagoj Račić
 • Marina Škrabalo 

Provedbeni tim:

 • Snježana Bahtijari
 • Dubravka Bačun
 • Lana Božić
 • Ruđer Friganović
 • Žarko Horvat
 • dr. sc. Mirjana Matešić
 • dr. sc. Mislav Ante Omazić
 • Andreja Pavlović
 • Marina Škrabalo

Članovi tima za izradu prve aplikacije:

 • Miran Starešinčić, menadžment aplikativnog rješenja
 • Vlasta Nikolić, analiza i razvoj aplikacije
 • Zoran Kurtin, analiza i razvoj aplikacije
 • Zdravko Čolić, dizajn baze i sigurnost podataka
 • Enes Jabučar, dizajn izvješća 

Metodologija je tijekom 2016./2017. nadograđena novim područjem, odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava, čime se povećao i broj pitanja za popunjavanje. Tako veliki upitnik danas sadrži 137 pitanja i ispunjavaju ga velike i srednje tvrtke, dok je mali upitnik sa 67 pitanja prilagođen za male tvrtke.

Informacije o tome kako sudjelovati dostupne su ovdje.