Zajednica obiteljskoj turizma Hrvatske gospodarske komore je oblik strukovnog povezivanja članica HGK dvaju ili više struka i osoba koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Članicom Zajednice obiteljskog turizma HGK mogu postati i druge fizičke osobe i institucije zainteresirane za unapređenje i razvoj obiteljskog smještaja.

Osnovni zadatak Zajednice obiteljskog turizma je međusobno umrežavanje svih aktera u obiteljskom turizmu s ciljem što bolje razmjene informacija, detektiranja aktualnih problema, predlaganja mogućih rješenja i uspostavljanja kvalitetne suradnje sa nosiocima svih razina vlasti. S obzirom da joj je konačni cilj postizanje što kvalitetnijeg i lakšeg poslovanja domaćina u obiteljskom turizmu, Zajednica radi i radit će neprekidno na podizanju kvalitete usluge smještaja i svih popratnih pružatelja usluga. U tom smjeru se organiziraju edukacije o raznim temama, kako na nacionalnoj tako i na lokalnim razinama.

Najvažniji događaj je nacionalni Forum obiteljskog smještaja, glavno okupljanje svih aktera u obiteljskom turizmu i drugih pružatelja proizvoda i usluga koji su na bilo koji način povezani sa obiteljskim smještajem. Pored nacionalnog foruma, svaka pojedina sekcija Zajednice obiteljskog turizma organizira i svoj regionalni forum. Forumi su dobili još veću važnost s obzirom da je aktualnim paketom turističkih zakona uvedena veća decentralizacija, što znači da se najvažnije odluke donose na lokalnoj i regionalnoj razini.

Zajednica aktivno sudjeluje u radu Europskog udruženja obiteljskog smještaja (EHHA) te ravnopravno sa ostalim članicama proaktivno nastoji utjecati na smjernice europske unije koje se odnose na turizam. 


Predsjednica Zajednice: Martina Nimac Kalcina, Amabile d.o.o.

Zamjenici predsjednika: 

  • Emilija Čudina
  • Kristijan Perković

Poslovni tajnik: Vedran Mihaljević, v.d., Odjel za turizam 

Za sudjelovanje u radu Zajednice obiteljskog turizma ispunite pristupnicu:

 

Izvor: Shutterstock