Za koju robu se može koristiti ATA karnet?


Objavljeno: 16. 01. 2017. , Ažurirano: 16. 01. 2017.

Nekoliko primjera robe:

  • uzorci ili reklamni materijal – uzorci ili reklamni materijal koji se nosi na prezentaciju kod točno definiranog poslovnog partnera. Primjerice, nakit, odjeća, obuća;
  • sajmovi i izložbe – uzorci za sajam i izložbe, oprema za štand, knjige, slike;
  • stručna oprema - alat za popravke, glazbeni instrumenti, kazališne scenografije, narodne nošnje, medicinski instrumenti, fotografska oprema, snimateljska oprema, ozvučenje koncerata;
  • ostalo – prijenosna računala i ostala oprema za potrebe edukacija i znanstvenih svrha, projektori, sportska oprema, trkaći automobili i motori, konji (za natjecanja ili preglede na klinici).

Roba navedena u ATA karnetu smije se koristiti samo za unaprijed predviđenu namjenu, odnosno najčešće za potrebe izložbi, sajmova, kongresa, prezentacija, edukacija, natjecanja, utrka i snimanja.